നാടിനു വേണ്ടി ഒരു ഷെയർ

ഹിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം

‼ഹിന്ദുവായി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറയും ഈ ഭാരതത്തിലെങ്കിലും ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹ മുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ചരിത്രത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ.

‼ഈ വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് പലരും എന്നെ ഭൽസിച്ചെന്നും വരാം. ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയെന്നും വിളിച്ചേക്കാം. ഞാൻ അതു കാര്യ മാക്കുന്നില്ല. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ? ഈ ഭാരതം എന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ രാജ്യമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമായി നിലനിൽക്കണം എന്നതാണ് ലോക ചരിത്രം നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം.
നന്ദി.

‼? 100 കൊല്ലം മുമ്പേ കറാച്ചിയിൽ 500 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരെണ്ണം പോലുമില്ല.

‼? 80 കൊല്ലം മൂമ്പേ കാശ്മീരിൽ (ജമ്മുവിലല്ല) 1000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് 10 ൽ താഴെ.

‼? 70 കൊല്ലം മുമ്പേ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം.

‼? 60 കൊല്ലം മുമ്പേ കാശ്മീരിൽ (ജമ്മുവിലല്ല) ആറ് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആയിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം.

‼? 50 കൊല്ലം മുമ്പേ ബംഗ്ലാദേശിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം.

‼? 40 കൊല്ലം മുമ്പേ മിസോറാമിൽ 80% ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 1% ത്തിൽ താഴെ മാത്രം. (87% ക്രിസ്തുമതാനുയായികൾ)

‼? 90 കൊല്ലം മുമ്പേ മലപ്പുറത്ത് 80% ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് 20% ത്തിൽ താഴെ മാത്രം.

‼? 30 കൊല്ലം മുന്നേ കേരളത്തിന്റെ തീരമേഖലയി ൽ 60% ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് 10% ത്തിൽ താഴെ മാത്രം.

‼? 1947 ൽ 6% മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്, 21 % ആയി.

‼കേരളത്തിൽ 100 % ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു, ഇന്ന് 51% ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ അമ്പലങ്ങൾ തകരുന്നു, പള്ളികൾ ഉയരുന്നു.

‼കേരളത്തിലെ വ്യവസായങ്ങൾ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വസ്തുവകകൾ എല്ലാം അവരുടെ കൈകളിലായി. ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലായിടത്തും തൊഴിലാളികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇനി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വേണമെങ്കിൽ മതം മാറണമെന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു.

‼ഈ കണക്കുകൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, 10 കൊല്ല ത്തിനുള്ളിൽ കേരളം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമായി മാറും.

‼ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കാണിച്ച ദയ ഒന്നും അന്യമതസ്ഥരോട്, ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ത്തുള്ളവരും കാണിച്ചിട്ടില്ല.

‼ന്യൂനപക്ഷം ആയിരുന്നപ്പോൾ. രഹസ്യമായി ചെയ്തിരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം ആകുമ്പോൾ പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാകും.‼

‼അന്ന് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതു പോലെ, അന്യമതസ്ഥരോട് ചെയ്യുന്ന കൊടിയ പീഢനം നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ, മതേതരത്വ ത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദു നശീകരണം നടത്തിയ ഒരു പാർട്ടിയും കാണില്ല, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ.‼

”പെറ്റമ്മയും പിറന്നനാടും സ്വര്‍ഗത്തേക്കാള്‍ മഹത്തരം”

Sanata Dharma Sanskriti
(A 5,ooo years of Human Civilization)‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *